คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ได้ดำเนินการจัดทำโครงการตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

ประจำปีการศึกษา 2558  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   

ในวันที่  13  มิถุนายน  2559  ณ ห้องประชุม 1712  อาคาร 1  ชั้น  7  

ตรวจประกันคณะปี2559-SAR16ช่วงเวลา กิจกรรม
6 ม.ค. 2559 งานทำบุญปีใหม่คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
13-14 ม.ค.59 งานวันวิทยาศาสตร์ก้าวไกล ประจำปีการศึกษา 2559
13 ม.ค. 59 โครงการแข่งขันการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ระดับมัธยมศึกษา
14 ม.ค. 59 โครงการแข่งขันการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ระดับปริญญาตรี


---- อ่านข่าวกิจกรรมทั้งหมด ----บรรยากาศภาพกิจกรรม
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ทำบุญเลี้ยงปีใหม่คณะและเลี้ยงสังสรรค์อาจารย์ วันพุธที่ 6 มกราคม 2559
ภาพบรรยากาศกิจกรรมงานวันวิทยาศาสตร์ก้าวไกล ประจำปี 2559
ภาพบรรยากาศกิจกรรมโครงการแข่งขันการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ระดับปริญญาตรี
ภาพบรรยากาศกิจกรรมโครงการแข่งขันการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ระดับมัธยมศึกษา
---- ดูบรรยากาศภาพกิจกรรมทั้งหมด ----

ประกวดทำอาหารสุดยอดเมนู "ข้าวไทย" สู่ครัวโลก รุ่นเชฟเยาวชน