ข่าวกิจกรรมต่างๆของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปี 2559

ช่วงเวลา กิจกรรม
6 ม.ค. 59 งานทำบุญปีใหม่คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปี 2559
13 - 14 ม.ค. 59 งานวันวิทยาศาสตร์ก้าวไกล ประจำปีการศึกษา 2559
13 ม.ค. 59 โครงการแข่งขันการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ระดับมัธยมศึกษา
14 ม.ค. 59 โครงการแข่งขันการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ระดับปริญญาตรี
14 ม.ค. 59 โครงการแข่งขันทักษะการประกอบคอมพิวเตอร์