วิธีการนำลิงค์ไปไว้บนเว็บไซต์
1. เข้าไปที่เว็บไซต์วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ http://dit.dru.ac.th/home/003

2. เลือกเมนูด้านบน เกี่ยวกับคณะ > ความร่วมมือทางวิชาการ

3. เลือกหัวข้อวิธีการแลกเปลี่ยน link เว็บไซต์ 

4. เลือกแบบ และดาวน์โหลดโลโก้ของคณะฯ ที่จะนำไปใช้

5. นำโลโก้ที่เลือกไปไว้ในเว็บไซต์หน่วยงานของท่าน

    5.1 วางไฟล์ภาพไว้บนเซอร์เวอร์ของท่าน

    5.2  สร้างแท็ก html ดังนี้
 
       <a href=”
 http://dit.dru.ac.th/home/003”><img src=”URL ที่อยู่ที่นำไฟล์รูปภาพไว้”></a>  หรือ

6. ส่งรูปภาพและลิงค์หน่วยงานของท่าน เพื่อจะนำขึ้นเว็บวิทยาลัยฯ ได้ที่ อีเมล์  science.technology@dru.ac.th    ขนาด 150 x 127 pixels 
<a href="https://sites.google.com/a/dru.ac.th/sciencedru/" target="_self" title="เข้าสู่เว็บไซต์"><img src=http://dit.dru.ac.th/home/003/images/scidru150.jpg></a>

ขนาด 200 x 169 pixels 
<a href="https://sites.google.com/a/dru.ac.th/sciencedru/" target="_self" title="เข้าสู่เว็บไซต์"><img src=http://dit.dru.ac.th/home/003/images/scidru200.jpg></a>

ขนาด 400 x 338 pixels 
<a href="https://sites.google.com/a/dru.ac.th/sciencedru/" target="_self"title="เข้าสู่เว็บไซต์"><img src=http://dit.dru.ac.th/home/003/images/scidru400.jpg></a>