คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ทำบุญเลี้ยงปีใหม่คณะและเลี้ยงสังสรรค์อาจารย์
วันพุธที่ 7  มกราคม  2558